Peuter zwemmen

Kom jij gezellig bij ons spetteren?

Peuterzwemmen:

Bij het peuterzwemmen (1-4 jaar) gaat de begeleiding een stapje verder.
Vanaf de leeftijd van ongeveer 1 jaar krijgt het kindje gedurende de tweede helft van de les zwemvleugeltjes om zijn bovenarmen, waardoor hij meer vrijheid krijgt om zich zelfstandig in het water te kunnen bewegen.

De aangeleerde vaardigheden bij het babyzwemmen worden uitgebouwd.
Kan een baby alleen met hulp uit het water klimmen en vanuit zit voorover in het water belanden, een peuter leert zelfstandig op de kant klimmen, op de kant te gaan staan met de tenen over de rand van het zwembad en in het water springen.
De draai om de lengteas wordt niet alleen liggend aangeleerd maar ook in verticale positie.
Een peuter leert zich verplaatsen in het water.

De vaste structuur van de les wordt herkenbaar voor de peuters. Op speelse wijze worden de ouders begeleid bij het omgaan met de eigen wil van hun peuter. Daarbij wordt steeds uitgegaan van een positieve benadering.

Een peuter wordt langzaam maar zeker zelfstandiger. Hij gaat erop uit om de wereld te ontdekken. Nogal eens krijgt hij ‘nee’ te horen als iets niet mag.
De begeleiding bij Spetterpret is er op speelse manier op gericht om de kinderen positief te stimuleren, het accent te leggen op wat goed gaat en de peuters zoveel mogelijk ‘ja’ te laten horen. De kwaliteitsaandacht die het kind krijgt doordat hij intensief met een van zijn ouders bezig is doet zijn zelfvertrouwen op een positieve manier groeien. Het voorbeeld van de ouders is daarbij heel belangrijk. Peuters willen graag doen wat papa of mama doet.