B: S = Structuur in PReSwim Methodiek

Kinderen houden van structuur. Structuur geeft duidelijkheid, schept veiligheid en geeft vertrouwen in wat er komen gaat. Ook bij het baby-peuter-kleuterzwemmen. Je spruit vindt het prettig als de lessen peuterzwemmen een vaste structuur hebben. De vaste opeenvolging van gebeurtenissen of handelingen voelt veilig en vertrouwd omdat het herkenbaar is. Je kind weet wat hij kan verwachten en komt niet voor verrassingen te staan. Doordat je wekelijks komt zwemmen went je kind aan de structuur van de lessen. Door herhaling ontstaat gewenning en daardoor worden de vaardigheden steeds meer vertrouwd en kan je kind ze zich eigen maken. Zeker de vaardigheden die je peuter leert om zichzelf te kunnen redden zullen keer op keer herhaald moeten worden.

Bij de PreSwim methodiek wordt veel gebruik gemaakt van terugkerende, vaste structuren en patronen. Zowel in het lespatroon in zijn geheel als bij het stapsgewijs aanleren van nieuwe vaardigheden. Zo bestaat een les uit een inleiding, waarbij je kind kan wennen aan het water en zich instellen op de les; een leergedeelte met een vaste structuur, waarin stapsgewijs nieuwe vaardigheden aangeleerd worden of bekende vaardigheden verfijnd. Daarna volgt een speelgedeelte met een losse structuur, waarbij het geleerde in praktijk gebracht kan worden. Ten slotte is er het einde van de les, waarbij het opruimen van het gebruikte materiaal en het ‘dag’zwaaien vaste onderdelen zijn.

Wat werkt bij jou thuis goed? Deel het hier met andere ouders!

Posted in Nieuws.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *