B: VOORKOM VERDRINKEN!

Verdrinking op jonge leeftijd komt helaas nog steeds voor. Het veroorzaakt onherstelbaar leed en schuldgevoel, met name bij de ouders.

Het volgende fragment dat ik las blijft me bij: ‘Woensdag 21 januari, de dag van het overlijden van mijn kleine meisje. Een kinderfietsje gaat een halve meter te veel naar rechts of naar links en komt op een schuine helling naar een slootje. Ik keek schoolschriften na en mijn vrouw hing de was op. We dachten beiden dat de ander op haar lette. Een leven lang verdriet, een leven lang zinloos zelfverwijt.’ (Uit ‘Zolang er leven is, het geheime dagboek van Hendrik Bloem, 85 jaar’)

Met Spetterpret wil ouders helpen bij het voorkomen dat hun kind verdrinkt. Dat doe ik door hen te helpen hun kinderen vaardigheden bij te brengen waarmee ze zichzelf kunnen redden als ze onverhoopt in het water vallen. Met name op de volgende gebieden:
1. Adem: een kind dat niet geleerd heeft zijn adem in te houden krijgt water in zijn longen en zakt daardoor naar de bodem.
2. Ligging: een kind valt meestal voorover in het water, waardoor het gezicht meteen in het water komt. Een kind dat niet geleerd heeft zichzelf op zijn rug te draaien blijft op zijn buik liggen en krijgt water in zijn longen. Als het kind zichzelf op zijn rug draait komt het gezicht boven. Daardoor kan hij blijven ademen.
3. Actie: een kind dat niet weet wat het moet doen na een val in het water doet niets. Belangrijk is dat hij leert in actie te komen: boven komen, naar de kant trappelen en erop klimmen.
Dit zijn de voornaamste vaardigheden met betrekking tot zelfredzaamheid in het water. Voorkom verdrinking door je kind de juiste vaardigheden aan te leren en zoek een zwembad waar baby-peuter-kleuterzwemmen gegeven wordt.

Posted in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *