PReSwim

PReSwim is de naam van de methodiek die ontwikkeld is bij Spetterpret.
De basis van de methodiek wordt gevormd door de pijlers: Plezier, Respect en Structuur.
Deze komen terug in alle lessen.

 

Plezier

Dit staat voorop bij het baby- peuter- kleuterzwemmen (BPK-zwemmen) want: met plezier gaat leren vanzelf! Spelenderwijs worden de belangrijkste zwemvaardigheden aangeleerd waardoor de kans dat een kind verdrinkt aanzienlijk kleiner wordt. Als alle betrokkenen (kinderen, ouders/begeleiders èn de juf) plezier hebben wordt het BPK-zwemmen een wekelijks terugkerend uitje waar iedereen naar uitkijkt. Het plezier wordt gedurende lange tijd gewaarborgd zodat ouders met hun kroost blijven zwemmen totdat er doorgestroomd kan worden naar de reguliere zwemlessen.

 

Respect

De onderlinge communicatie bij het aanbieden van de lesstof is van cruciaal belang. Het interpreteren van lichaamstaal en het goede voorbeeld van de ouders spelen daarbij een doorslaggevende rol. Kinderen willen gezien en gehoord worden, waarbij ouders leren begrip te tonen voor de gevoelens van hun kind en daarop op de juiste wijze in te spelen. Dwingen is uit den boze en leidt tot weerstand bij de kinderen. Een positieve benadering bevordert het onderlinge contact.

 

Structuur

Kinderen houden van structuur, een vaste opeenvolging van gebeurtenissen. Dat schept veiligheid en vertrouwen. De structuur is te vinden in het patroon van elke les, de opbouw van de vaardigheden en het totale aanbod van lessen binnen een periode. Het is daarom van groot belang dat er wekelijks gezwommen wordt.