Algemene Voorwaarden Spetterpret.

Inschrijven:

 • Je kunt je kindje inschrijven vanaf de geboorte via deze  link.
 • De aanbevolen leeftijd om te beginnen met babyzwemmen ligt tussen de 4 en 7 maanden. Richtlijnen daarvoor staan op onze pagina : aandachtspunten.
 • De inschrijfkosten bedragen € 10,-. Dit bedrag wordt tegelijk met het lesgeld voor het 1e kwartaal geïncasseerd.
 • Bij de inschrijving vermeld je op welke dag(en) en locatie je met je kind kunt gaan zwemmen en op welke datum je zou willen beginnen.
 • Inschrijven bij Spetterpret betekent ook dat je je inschrijft voor de nieuwsbrief.
 • Je ontvangt een bevestiging van de inschrijving en tegen de tijd dat je kunt beginnen  krijg je via de mail een uitnodiging voor een gratis proefles.
 • Na de proefles beslis je of je wekelijks wil gaan zwemmen met je kind en je geeft dat via de mail door.

 

Nieuwsbrief:

 • Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief of krijg je een e-mail.
  Hierin staan veelal belangrijke zaken over Spetterpret, die je niet wil missen, bijvoorbeeld over themaweken, vrij zwemmen, enz.
 • De nieuwsbrief/mail wordt gemaild naar iedereen die in het bestand van Spetterpret is opgenomen. Je wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de nieuwsbrief/mail.
 • Als je kind stopt met zwemmen bij Spetterpret schrijf je jezelf uit voor de nieuwsbrief indien gewenst.

 

Betaling lesgeld:

 • De bedragen van het lesgeld vind je op de website, op de pagina: tarieven.
 • Het lesgeld wordt aan het begin van ieder kwartaal c.q. jaar geïnd via automatische incasso. Dit wordt via de nieuwsbrief/mail aangekondigd.
 • Om via automatische incasso bedragen van jouw rekening te mogen incasseren heeft Spetterpret toestemming nodig. Je geeft je toestemming door het machtigings-formulier in te vullen. Dit is te vinden op de website.
 • Als je na de proefles besluit om wekelijks met je kind bij Spetterpret te komen zwemmen dan geef je het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier af  vóór aanvang van de 1e les ná de gratis proefles.
 • Als je halverwege een kwartaal start wordt het verschuldigde lesgeld bij het daarop volgende kwartaal geteld, met uitzondering van het 4e kwartaal.
 • Je dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op je bankrekening. Indien het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet kan worden geïncasseerd wordt daarvoor € 5,- in rekening gebracht aan storno- en administratiekosten.
 • Jaarlijks vindt prijsindexatie plaats in januari.
 • In geval van tijdelijk stoppen in verband met zwangerschap, bevalling, enz. wordt daarmee rekening gehouden als je dat minimaal twee weken voor het begin van het volgende kwartaal schriftelijk of per mail doorgeeft.

 

Beëindiging van de lessen:

 • De opzegtermijn is twee weken dus als je kind stopt met zwemmen bij Spetterpret dan dien je dat minimaal twee weken voor aanvang van een nieuw kwartaal schriftelijk of per mail door te geven.

 

Lessen inhalen:

 • Gemiste lessen kunnen, indien gewenst, ingehaald worden in hetzelfde kwartaal.
 • Je geeft de naam van je kind en de dag waarop je normaal gesproken zwemt door aan de begeleidster op de dag waarop je inhaalt. Wordt de les aan het einde van een kwartaal gemist dan kan deze aan het begin van het daarop volgende kwartaal worden ingehaald.
 • Informatie over dagen, lestijden en leeftijd indeling vind je op de website op de pagina: lestijden.
 • Op de website staat ook aangegeven wanneer er niet ingehaald kan worden, bijv. i.v.m. de grootte van de groep.

 

Vakanties:

 • Tijdens schoolvakanties en op officieel erkende feestdagen wordt er geen les gegeven maar kun je vrij zwemmen met je kind. De zomervakantie is hierop een uitzonderen, evenals de dagen waarop Fitland gesloten is.
 • Vrij zwemmen kan alleen op de dagen en tijden dat het bad gehuurd wordt door ‘Spetterpret’. Je kunt bij het vrij zwemmen zelf een bad speeltje meenemen.
 • Dagen en tijden kun je vinden op de website op de pagina: lestijden.

Familie kleedkamer Fitland Mill XL:

 • Fitland Mill XL beschikt over een familiekleedkamer.
 • Deze is bedoeld voor mannen, vrouwen en kinderen.
 • Er zijn voldoende aankleedtafels.
 • In een aparte ruimte zijn aankleedtafels voor de jongste kindjes met verwarmingslampen erboven.
 • Er is een speciale container voor wegwerpluiers (graag goed dichtplakken).

Kinderopvang:

 • Bij Fitland Mill XL is kinderopvang aanwezig op alle morgens van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de schoolvakanties.
 • Hiervan wordt door Spetterpret leden veelvuldig gebruik gemaakt en is het mogelijk om met twee kinderen op één dag te zwemmen.
 • De kosten bedragen € 1,90 per keer of € 17,- voor een 10-rittenkaart. De kinderopvang wordt door Fitland geregeld.

 

Als je kind vier jaar wordt en naar de basisschool gaat kun je niet meer door de week gaan zwemmen.
Omdat je kind bij de meeste zwemscholen welkom is vanaf vijf jaar kun je het tussenliggende jaar met je kind deelnemen aan de voorbereiding op de ‘echte’ zwemles op zaterdag- of zondagmorgen (Mill) of maandagmiddag (Gennep).
Dit  vervolg op het peuterzwemmen wordt door Spetterpret op dezelfde manier gegeven, speels en uitnodigend, waardoor je kind vaardigheden op kan doen voor de ‘echte’ zwemlessen.
Tegen de tijd dat je kind vier jaar wordt neemt je begeleidster hierover contact met je op.