Tarieven

2024

Betaling van het lesgeld vindt plaats via incasso.
Daartoe dient een machtigingsformulier te worden ingevuld.
Incasso geschiedt meestal in de 1e week van ieder kwartaal.
Spetterpretlessen voor baby’s, peuters en kleuters
maandag t/m vrijdag
zondag
1e, 2e en 4e kwartaal € 92,50 € 97,50
3e kwartaal (hierin valt de zomerstop tijdens de schoolvakantie) € 69,00 € 69,00
1e kwartaal: januari, februari, maart
2e kwartaal: april, mei, juni
3e kwartaal: juli, augustus, september
4e kwartaal: oktober, november, december

Indien u het kwartaalbedrag zelf wenst over te maken betaalt u € 5,00 administratiekosten boven op het vermelde bedrag.
Tussentijds starten is mogelijk. In dat geval betaalt u € 9,00 per les (weekend: €9,50).
Survivallessen voor peuters en kleuters
zaterdag
€ 13,50 per les
Uitzonderingen:
Bij uitzonderingen, zoals zwangerschap, bevalling, ziekenhuisopname, etc. gelieve ruim twee weken vóór aanvang van het nieuwe kwartaal contact op te nemen met Simone Swinkels.
Bij aanmelding wordt er eenmalig inschrijfgeld berekend van € 10,00. Bovendien dient er een aparte registratie bij Fitland plaats te vinden.
Beëindiging:
Als je kind doorstroomt naar een andere zwemschool of je wilt je lidmaatschap van Spetterpret om een andere reden opzeggen dan dient dit minimaal twee weken vóór aanvang van het nieuwe kwartaal te geschieden door contant op te nemen met Simone Swinkels